KONTAKT

Riječ autora

Mag. Dr. scient. med. Edin Ibrišimović

O gljivama se nažalost vrlo malo zna, iako je njihov medicinski, prehrambeni i tehnološki potencijal ogroman i zaslužuje mnogo više pažnje. Prvi susret sa svijetom gljiva u meni je izazvao oduševljenje kao rijetko koja druga tema prije.

Gljive su druga najveća skupina organizama na zemlji nakon životinja. Procjenjuje se postojanje između 2,2 i 3,8 miliona vrsta gljiva – ima ih 18 puta više nego što se ranije pretpostavljalo. Međutim, samo je mali dio njih poznat i opisan u literaturi. Radi se o nekih 120.000 opisanih vrsta (ca. 5% od ukupnog broja), od kojih je opet samo neznatan dio istražen po pitanju njihovih zdravstvenih efekata.

Primjena medicinskih ili ljekovitih gljiva ima veoma staru tradiciju od preko 2000 godina koja se neprekidno proteže sve do u današnje vrijeme. Na području Evrope su se gljive dugo vremena spominjale uglavnom u kontekstu njihove jestivosti ili otrovnosti. Da se mogu koristiti u svrhe liječenja je za većinu bila, i još uvijek je nažalost, nepoznanica. Tek u novije vrijeme, zahvaljujući sve boljoj razmjeni iskustava i znanja između ljekara i naučnika širom svijeta, gljive dobijaju i u Zapadnom svijetu ponovo na važnosti. Sve više se istražuju sastojci i efekti gljiva poznatih iz tradicionalne medicine po pitanju upotrebe u svrhe moderne medicine. Područja na kojima se najviše istražuje njihova blagotvornost su: imunološki sustav, tumori, kardiovaskularna oboljenja, dijabetes, antiupalni i antioksidavtivni efekti i dr.

Na ovoj web stranici ću vam pokušati prenijeti svoja saznanja i iskustva u radu sa medicinskim gljivama, a za sva pitanja se rado stavljam na raspolaganje putem kontaktnog formulara.

Dobro došli!